Değerlerimiz


Angel Yachts marka değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız ve geliştirdiklerimiz aracılığıyla topluma kattığımız değerlerin bir bütünüdür.

  • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.
  • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.
  • İleri teknoloji, doğru çözüm ortakları ve kaliteli malzeme kullanımını tüm ürünlerimizde uygulamak.
  • Türk denizcilik sektörünün gelişimine katkıda bulunmak.
  • Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sayesinde insanımızın denizi ve denizciliği sevmesine yardımcı olmak.